Střípky z gymnázia

Vedení školy navštívilo Kepno a Wroclaw

,

V rámci projektu Comenius, do kterého je škola zapojena již od roku 2002, navšítivila ředitelka školy Mgr. Iva Kadeřábková a zástupce ředitelky RNDr. Petr Hrubý partnerské školy v polském Kepně a Wroclawi. Program návštěvy, která se uskutečnila ve dnech 7. – 9. 11., byl zaměřen především na seznámení s výukou na polských lyceích, prohlídku škol a plánování další spolupráce v rámci projektu Comenius. Vedení školy se během návštěvy setkalo s ředitelkami škol Mgr. Danutou Stefanskou a Mgr. Urszulou Spalkou a s koordinátorkami projektu Paulinou Pacyna a Gossiou Malgorzatou. Přestože byl program návštěvy velice nabitý, zbyl čas i na prohlídku malebného městečka Kepno a historické části Wroclawi, která je hospodářským a kulturním centrem Dolního Slezska. Vedení školy ocenilo celkovou organizaci a přátelské přijetí ze strany polských partnerů a věří, že škola i v dalších letech naváže na tradici a dobré zkušenosti tohoto projektu.

RNDr. Petr Hrubý