Střípky z gymnázia

Vánoční revue na gymnáziu

,

O navození vánoční atmosféry se postarali v pátek 18. prosince 2009 na Gymnáziu Příbram členové dramatického souboru a školního orchestru. Společně během podzimu nacvičili zábavnou hru „Vánoční revue“, kterou představili v pátek svým spolužákům a vyučujícím. Během dopoledne zahráli zhruba hodinovou hru v hudebním sále celkem čtyřikrát.

Autorem představení je vedoucí dramatického souboru, student 3.C Martin Johanna. On sám spolu s Lucií Kratochvílovou ze 3.A celou hrou provázel formou vtipného dialogu a dobových i kulturních narážek. Během tohoto rozhovoru se dvojici hlásila ze stanovišť po celém světě reportérka Stella (Věra Hauptmannová). Zprostředkovávala rozhovory na téma Vánoce s obyvateli Ruska, Francie, Británie a Německa. Mimo jiné byli jejími hosty také Santa Claus či Papa Noël. Z každé země se také našel „dobrovolník“ na zazpívání národní vánoční písně.

Ve skutečnosti to však byly známé songy v podání školních zpěvaček, studentek druhého ročníku, Kateřiny Cízlové, Michaely Tršové, Kateřiny Ježkové a Markéty Štufkové. I samotný Martin Johanna si s děvčaty „vystřihl“ ruskou písničku Joločka a Rolničky s úplně prvním a zapomenutým českým textem z pera Jiřího Traxlera. V dalších, menších, ale důležitých rolích vystoupila zhruba patnáctka školních divadelníků od primy až po oktávu. Nedílnou součástí hry byl patnáctičlenný školní orchestr pod vedením Mgr. Miloslavy Šmolíkové. Jeho členové doprovázeli na hudební nástroje všechny pěvecké výstupy.

Na úplný závěr se ale všichni přesunuli z ciziny do Čech, když je nepřivolal nikdo jiný než Ježíšek. Celý sál si se všemi vystupujícími zazpíval snad nejznámější českou koledu Narodil se Kristus pán. Hra se divadelníkům, hudebníkům i zpěvačkám nadmíru vyvedla. Od pobavených diváků, jak studentů napříč všemi věkovými kategoriemi, tak i pedagogického sboru a části hospodářského úseku, sklidili mohutný potlesk.

Ten si vysloužili i ti, kteří se podíleli na přípravě výpravy, především student Tomáš Ric a pan školník Ježek.

Na celé revui je také nesmírně cenné, že všechny složky, které se na její realizaci podílely, se dokázaly semknout ve prospěch konečného výsledku, který nepochybně předčil očekávání všech. Gymnázium Příbram může být na tyto své studenty pyšné. Jistě se už teď všichni těší na další vystoupení divadelního souboru a na to, co jejich vedoucí, jedinečný režisér, scenárista a herec v jedné osobě Martin Johanna, pro další hru vymyslí.

foto Vít Novák

Join the discussion