Střípky z gymnázia

Třídy 4.A a 4.B se rozloučily s gymnáziem

,

Ve čtvrtek 27. 5. zakončili studenti a studentky tříd 4.A a 4.B své působení na Gymnáziu Příbram. V podvečerních hodinách si slavnostně převzali svá maturitní vysvědčení v obřadní síni příbramského Zámečku-Ernestina.
Od osmnácti hodin začal slavnostní obřad třídě 4.A. Nejprve všechny přítomné pozdravil  pan zástupce Petr Hrubý a poté následovaly proslovy paní ředitelky Ivy Kadeřábkové, třídního učitele Josefa Fryše, který třídu vedl celé čtyři roky, a studentky  Adély Hlaváčové, která za celou 4.A poděkovala pedagogickému sboru, vedení školy a rodinám novopečených maturantů. Poté se přešlo ke hlavnímu programu, předávání maturitních vysvědčení. Studenti je převzali z rukou ředitelky školy a třídního učitele. Letos poprvé kromě vysvědčení obdrželi maturanti také Europass, který jim umožní lepší uplatnění při studiu a práci v Evropské unii. Čtvrtečním obřadem skončilo působení této party na Gymnáziu Příbram, nyní už se každý vydá vlastní cestou.
Po třídě 4.A se stejného aktu na Zámečku zúčastnili také úspěšní maturanti ze 4.B, převzali svá maturitní vysvědčení a zakončili tak své středoškolské studium.