Střípky z gymnázia

Rozloučily se i 4.B a oktáva

,

Maturitní vysvědčení už mají ve svých rukách i oktáva a 4.B, poslední dvě z šestice tříd letošního maturitního ročníku. Slavnostní předávání proběhlo ve středu 5. června v obřadní síni Zámečku-Ernestina.

Nejprve se s gymnáziem rozloučila 4.B. Z rukou třídní učitelky Mgr. Jany Štědronské si 29 absolventů převzalo svá maturitní vysvědčení. Předávání tradičně doprovodili svými proslovy ředitelka školy Mgr. Iva Kadeřábková, třídní učitelka a zástupce studentů. Ceremonií provázel zástupce ředitelky RNDr. Petr Hrubý.

V uvolněné, ale přesto velmi důstojné a slavnostní atmosféře se neslo rozloučení s oktávou. I k nim promluvila ředitelka školy; třídní učitelka Ing. Iva Šmídová pak ve svém proslovu připomněla aktivní účast této třídy na společenském životě školy a zástupci z řad studentů se k ní přidali ve svém spontánním a upřímném ohlédnutí za studiem.