Střípky z gymnázia

4.A a 4.C: Vysvědčení předáno

,

Po oktávě a 4.B obdržely svá maturitní vysvědčení také zbývající dvě třídy, totiž 4.A a 4.C. Stalo se tak v úterý 15. června opět v hudebním sále školy. Čerství absolventi školy převzali své doklady o maturitní zkoušce z rukou třídních učitelek Mgr. Libuše Fořtové a PaedDr. Dany Bohuslavové a také z rukou ředitelky školy Mgr. Ivy Kadeřábkové.

Foto: Josef Fryš, Magdaléna Studená