Střípky z gymnázia

Trestní řízení očima soudkyně a studentů

,

Jednou z disciplín základů společenských věd je právo, které je předmětem studia třetího ročníku. Po absolvování všech právních odvětví, včetně části nejzajímavější – práva trestního, bylo zapotřebí vložit do výuky praktickou ukázku z této oblasti. Dané možnosti se chopila studentka 3.C Tereza Kaiserová, která do školy pozvala svou babičku, JUDr. Zdenu Kaiserovou, soudkyni a advokátku s mnohaletou praxí. Paní doktorka studentům podrobně popsala fáze trestního řízení, vyložila posloupnost stadií podezřelý – obviněný – obžalovaný – odsouzený, objasnila některé z praktik policie, včetně důležitosti odposlechů v určitých typech případů. Dále se studenti seznámili s prvky studia právnické fakulty a následné náročné praxe advokátního koncipienta a justičního čekatele. Velice zajímavé byly také vzpomínky na nezapomenutelné kauzy, které si žádaly rozsudek či obhajobu paní doktorky Kaiserové.

Děkujeme za přínosnou besedu, kterou určitě rádi zopakujeme!