Střípky z gymnázia

,

Ve středu 24. června se třída 1. A vydala na jednodenní zeměpisně-dějepisnou exkurzi, jejímž cílem se stal Křivoklát, jeden z nejvýznamnějších hradů českých knížat a králů, jehož počátky sahají až do 12. století. Studenti nevzdali cestu vlakem, i když předem věděli o výluce, která cestu obohatila o skutečně adrenalinové momenty. Po vystoupání k hradu jsme měli čas, abychom […]

Střípky z gymnázia

,

Jednou z disciplín základů společenských věd je právo, které je předmětem studia třetího ročníku. Po absolvování všech právních odvětví, včetně části nejzajímavější – práva trestního, bylo zapotřebí vložit do výuky praktickou ukázku z této oblasti. Dané možnosti se chopila studentka 3.C Tereza Kaiserová, která do školy pozvala svou babičku, JUDr. Zdenu Kaiserovou, soudkyni a advokátku […]

Střípky z gymnázia

,

27. února jsme na půdě školy opět přivítali bývalého studenta našeho gymnázia Martina Kalouse, který tentokrát přišel kvůli prvním ročníkům, ve kterých je psychologie stěžejní tématem v rámci studia společenských věd. Martina mnozí studenti znají z projektů primární prevence, proto bylo záměrem nechat ve vyučovacích hodinách prostor pro dotazy a diskusi, samotné téma se týkalo […]

Střípky z gymnázia

,

Ve čtvrtek 26. 11. měli studenti společenskovědního semináře příležitost diskutovat s Martinem Kalousem, bývalým studentem našeho gymnázia a nynějším začínajícím psychologem v oblasti primární prevence. Jedním ze stěžejních bodů přednášky bylo představení studijního oboru psychologie a mnoha dílčích odvětví, která z psychologie vychází. Studenti se tak dozvěděli pobrobnosti o klinické nebo forenzní psychologii, poznali širokou škálu výzkumných a […]