Střípky z gymnázia

Tercie na kurzu

,

Od 30. května do 3. června probíhal zeměpisně-dějepisný kurz pro tercii. Ten se letos uskutečnil ve vesnici Srbsko na Berounsku pod vedením Mgr. Lucie Albrechtové a Mgr. Božetěcha Burdy. Ubytování bylo v domě, ve kterém si žáci sami vařili a uklízeli.

V pondělí se studenti sešli na autobusovém nádraží v Příbrami, odkud vyrazili vlakem do Berouna a pak do Srbska. Poté, co se ubytovali, vyrazili na bájné místo Tetín a do jeskyně Koda.

Následujícího dne se žáci vypravili na celodenní pěší výlet na gotický hrad Karlštejn. Ve stejný den ještě navštívili lomy Malá a Velká Amerika, lom Politických vězňů a lom Kanada.

Na středu si učitelé připravili následující program: výlet vlakem do Berouna, v němž studenti navštívili tamní medvědárium; výstup na nedalekou rozhlednu Děd, jež patří mezi nejstarší kamenné rozhledny v České republice; a návštěvu geologicko-historického muzea.

Ve čtvrtek žáky čekal poměrně namáhavý výstup do Svatého Jana pod Skalou. Tato lokace je nejen krásnou vyhlídkou, ale také významným poutním místem. Po cestě nazpátek se dobrovolníci vykoupali v řece Berounce. Na večer si učitelé pro skupinky dětí připravili “bojovku” po vesnici Srbsko.

Posledního dne se nedalo dělat nic jiného než si zabalit věci, uklidit dům a vyrazit vlakem zpátky do Příbrami.