Střípky z gymnázia

Televizi v televizi. Už pošesté

,

Nová média jako součást televize 21. století – tak znělo téma už šestého celodenního semináře školních televizí v České televizi. Ten proběhl ve čtvrtek 4. května na Kavčích horách a byl zaměřen především na využití nových platforem pro televizní vysílání.

Členové GymTV si společně s redakcemi dalších sedmi školní televizi užili přivítání od mluvčí ČT Alžběty Plívové a generálního ředitele Petra Dvořáka a pak už je čekala přednáška Denisy Kollárové, ředitelky marketingu ČT, a Lucie Macháčkové, vedoucí self promotion. Týkala se především Facebooku a kampaní na sociálních sítích, které se točily okolo loňského ročníku Star Dance. Vedoucí redaktor portálu ČT24 Karel Tinl hovořil mimo jiné o zásadách webového zpravodajství. V další části se redaktoři školních televizí setkali se známými tvářemi, Jakubem Železným a Zuzanou Tvarůžkovou. Ti hovořili o práci moderátora a hodnotili příspěvky zaslané školními televizemi. Dramaturg pořadu Zprávičky Petr Kopecký pak s hosty debatoval o příspěvcích, které školní televize do pořadu posílají. Došlo i na setkání s bývalým šéfredaktorem GymTV Václavem Bešťákem, dnes redaktorem Zpráviček. Ten připomněl důležité zásady tvorby reportáží.

V odpoledním bloku se redaktoři setkali s Markem Wollnerem, šéfredaktorem reportážní publicistiky, redaktor Richard Samko jim přiblížil okolnosti vzniku svých reportáží a využití mobilních technologií při natáčení a ve studiu 6 pak proběhla debata o natáčení zvuku a prohlídka samotného studia a režie. Celý den zakončila návštěva datového centra ČT, ukrývajícího digitální archiv televize.

Šéfredaktor GymTV Ondřej Luks měl odpoledne ale také jiné povinnosti – společně s kolegyní ze školní televize z Borohrádku se jako autoři vítězných reportáží, které měly školní televize připravit, stali hosty aktuálního vydání Zpráviček. Na toto vydání se můžete podívat zde, vítěznou reportáž o sociálních sítích uvidíte v červnovém vydání zpráv GymTV.