Střípky z gymnázia

Maturanti v hlubinách historie

,

Dějiny nejsou pouze texty v učebnicích a výklad učitelů, který slýcháme ve škole – jsou to hlavně příběhy skutečných lidí, kteří tu byli před námi a svými životy vytvořili naši přítomnost a svět, jak ho známe teď. A tito lidé za sebou zanechali mnoho písemností různého druhu, které uchovávají archivy po celé republice. Právě do jednoho takového archivu, toho příbramského, se vydali v úterý 21. srpna studenti, kteří si jako jeden z maturitních seminářů vybrali ten historický.

Na zhruba dvacítku maturantů čekala rychlá přednáška o práci archiváře, restaurátora a dalších povolání spojených s uchováváním dokumentů i prohlídka některých archiválií, o které pečuje Státní okresní archiv Příbram – například listina vydaná Rudolfem II., která Příbrami uděluje privilegium královského horního města. Kromě toho si studenti mohli prohlédnout i historické fotografie Příbrami a srovnat tak dnešní podobu Příbrami třeba s tou před sto lety.

Státní okresní archiv Příbram spravuje archiválie z celého území bývalého okresu Příbram – spadají pod něj například i města jako Rožmitál pod Třemšínem, Březnice nebo Dobříš. Příbramský archiv také spravuje největší území ve Středočeském kraji, a pokud by se všechny archiválie, které se v něm nacházejí, srovnaly za sebe, utvořily by řadu delší než čtyři kilometry.