Střípky z gymnázia

Školní časopis roku: Web GymTV uspěl v republice

,

Kromě přípravy měsíčního televizního zpravodajství a natáčení dalších videí je nedílnou součástí činnosti GymTV samozřejmě i správa vlastního zpravodajského portálu. Ten se svými články zaměřuje výhradně na dění ve škole. Snaží se pokrýt co největší množství akcí, které se ve škole konají, a důraz je kladen například na bohatou fotodokumentaci. Právě to jsou možná věci, kterými se může lišit od dalších školních webových magazínů. S těmi utkal v soutěži Školní časopis roku, které se GymTV účastní už pátým rokem.

V květnu oslavila redakce GymTV úspěch v krajském kole, což jí otevřelo cestu do kola republikového. To se konalo v pátek 9. listopadu v Brně v rámci Multimediálního dne. Na Fakultu sociálních věd Masarykovy univerzity se sjely nejen školní redakce, ale i zástupci mnoha masových médií. Svou práci zde formou různých workshopů prezentovala Česká televize, Český rozhlas, Aktuálně.cz, Seznam Zprávy nebo třeba DVTV. Téma celého dne letos znělo „Televize po televizi“.

Zástupci redakce GymTV si dopoledne vyslechli velice poutavou přednášku Petra Zakrzewskiho z Asociace středoškolských klubu ČR o tom, jak udělat své sociální sítě atraktivní a sledované pomocí telefonu. Věnoval se hlavně Instagramu jako síti, která postupně nahrazuje i samotný Facebook. Dále studenti navštívili workshop Zpráviček ČT:D vedený dramaturgem Petrem Kopeckým. Spolu s mnoha dalšími nadšenci si vyzkoušeli sestavit čtenou zprávu o celé akci, která se následně večer objevila ve vysílání.

I další workshopy, na které zavítali, vedli odborníci z České televize. Například Luboš Rosí, vedoucí redakce plánování a analýz a moderátor Newsroomu ČT24, vyprávěl o úskalích spojených s přípravou pořadu o dění ve světě médií.

Krátce po poledni pak přišel čas na to nejdůležitější – na samotné vyhlášení soutěže Školní časopis roku. GymTV se zde setkala i s několika redakcemi, které se před týdnem zúčastnily setkání Jak se dělá televize s ČT a které se tedy stejně jako GymTV věnují nejen psaní článků, ale i natáčení videí.

Celkem se do soutěže přihlásilo 428 školních časopisů, z krajských kol postoupilo 42 školních webových magazínů. Tuto kategorii organizátoři vyhlašovali samostatně a porota web GymTV ocenila prvním místem.

Pro nás, všechny redaktory, je to zcela určitě povzbuzením k další práci. Děkujeme, že nás čtete a sledujete!