Střípky z gymnázia

Studenti si rozšíří obzory o životě po maturitě

,

Unikátní příležitost budou mít studenti 3. a 4. ročníku v pondělí 26. září. Setkají se s absolventy příbramského gymnázia, současnými či bývalými studenty vysokých a vyšších odborných škol. Ve třech blocích navštíví besedy, kde jim jejich starší kolegové představí možnosti studia různých oborů na různých školách. Ale nejen to, zaměří se i na přípravu na přijímací zkoušky, přijímací řízení, průběh studia, studentský život, univerzitní města a další aspekty studia po střední škole.

Gymnazisté se tak potkají se současnými studenty medicíny, práv, různých oborů pedagogických fakult, ČVUT, VŠCHT, FTVS a jiných. Chybět nebudou ani umělecké obory a možnosti studia v zahraničí. Účast přislíbilo téměř 30 absolventů školy.

Besedy proběhnou ve třech blocích 26. září, a to 2., 3. a 4. vyučovací hodinu. Každý třeťák a čtvrťák se tedy zúčastní tří besed za sebou. Na ty se studenti budou přihlašovat prostřednictvím webového formuláře od 16. září, 18 hodin, který přijde na jejich školní emailové účty. Kapacita jednotlivých besed je dána počtem míst v učebnách. Organizátorky projektu se snažily zaměření jednotlivých besed a jejich počet přizpůsobit zájmu studentů gymnázia, kteří na konci června mohli vyplnit předběžný dotazník, v němž uvedli své preference.

Celý projekt nese název Ob(z)ory. Jednak tak symbolizuje náhled do budoucnosti současných gymnazistů a příležitost rozšířit si obzory o nové informace, ale nabízí i jazykovou hříčku: při vynechání písmena z vznikne slovo Obory, které zase odkazuje na nabídku různých studijních možností na vysokých školách. Z toho vychází i logo projektu.

Informace k projektovému dni, portréty hostů a program najdete na webu gympb.cz/obzory. Organizátorkami akce jsou Magdaléna Studená, Alžběta Dvořáková, Lada Telenská, Barbora Stachová a Tereza Placatková ze septimy.