Střípky z gymnázia

Jaký byl rok 2015 (1.)

,

Vstup do roku 2016 je – ještě před tím, než se studenti a pedagogové vrátí do školních lavic – příležitostí poohlédnout se za rokem 2015 a připomenout si, čím škola žila v uplynulých dvanácti měsících. A je také otřepanou frází, že toho byla spousta.

Tak třeba hned z lednových událostí jsme vybrali tu, která vlastně celý rok nastartovala. 9. ledna se totiž do slavnostního oblékli studenti tehdejší 4.B a 4.C  – a nejen oni. Maturitní ples obou tříd byl hodnocen jako velmi zdařilý. O dva týdny a jeden den později otevřela škola své dveře budoucím studentům. Bylo to už podruhé, kdy gymnázium uspořádalo dva dny otevřených dveří v jednom školním roce, a v sobotním dopoledni do budovy na kus řeči zavítala také početná skupina absolventů školy. Pro vysvědčení si 29. ledna proprvé došlo i 129 prváků a primánů. Jinak byl leden ve znamení pilování prospěchu a tradičně také školních a okresních kol předmětových soutěží. Z těch ostatních připomeňme úspěch v celorepublikové soutěži na téma internetová bezpečnost, kde gymnazisté obsadili první a deváté místo.

Únor byl ve znamení tří turnusů pobytu ukrajinských dětí v České republice. Zejména východ jejich země v té době trpěl válečným konfliktem a téměř po roce je smutné konstatovat, že klid v této oblasti zcela nezavládl dosud. Děti si odvezly spoustu zážitků a dárků, ale především na chvíli zapomněly na strasti života u sebe doma. A my máme dodnes v paměti jejich emotivní vytoupení na slavnostním uvítání. Z druhé strany, totiž ze západu a za úplně jiným účelem do Příbrami zavítala skupina německých studentů, kteří sem přijeli na výměnný pobyt. Prohlédli si Prahu, podívali se také do Plzně a samozřejmě i na příbramské gymnázium. Druhá část projektu se pak uskutečnila v říjnu, kdy Češi byly hosty v Lachendorfu. Svůj slavnostní večer si po 4.B a 4.C užili také žáci 4.A a oktávy. 20. února přenesli návštěvníky maturitního plesu do Hollywoodu. Na tři týdny strávené v únoru v Maroku určitě dodnes vzpomíná skupina tehdejších septimánů. Mezi soutěžními úspěchy gymnazistů potěšili třeba češtináři či němčináři, kteří později uspěli i v krajském kole.  A také sportovkyně: dívky vyhrály okresní soutěže ve šplhu a silovém víceboji a obsadily stříbrnou příčku v krajském volejbalu.

V březnu tradičně žili prváci, kvintáni a sekundáni svými lyžařskými kurzy. Oproti předchozímu roku bylo sněhu dost, a tak přijeli všeichni z Krkonoš sice unavení, ale plni zážitků. Nezapomenutelným zážitkem se určitě pro zúčastněné stala i úspěšná účast na závěrečné konferenci Pražského studentského summitu. Hned dvě vesmírné události byly na programu právě v březnu. Na začátku měsíce se ze simulované expedice na Mars vrátil tehdy tercián Vojtěch Ježek a jeho úspěchu – jako jednoho z vybraných deseti Čechů a Slováků – si všimla i regionální média. 20. března pak skoro celá škola pozorovala částečné zatmění slunce. Ze soutěžních úspěchů zaujalo mimo jiné vítězství Veroniky Skoupé v krajském kole soutěže v ruštině či postup silových vícebojařek do republikového finále.

Dubnové dění bylo do značné míry v režii maturantů. Iniciativa 4.C zrodila na apríla akci Den naruby, kdy se hoši převlékli za dívky a naopak. Zda šlo o založení nové tradice, se teprve ukáže, ale určitě to byl další z podařených stylových dnů. O týden později pak v Divadle Antonína Dvořáka gymnazisté předvedli svůj dramatický, hudební a pěvecký talent. Loňská kulturní akademie patřila k těm vydařeným. A o další týden později školu zaplnili uchazeči o studium a premiérově se účastnili pilotních přijímacích testů. Ty na jejich přijetí měly pramalý vliv, ale všichni jimi museli projít. Druhý ročník Jarní olympiády uspořádal v dubnu pro děti z Praktické školy projekt KES. Z jedné strany radost nad pokračující spoluprácí a z druhé strany soutěžní nadšení dětí je určitě příslibem do budoucna. V dubnu také do Norska odletěla šestnáctka členů projektu Erasmus Plus a se svými vrstevníky z partnerských evropských zemí tady mimo jiné řešili výzvy naší doby. Ze zajímavých akcí určitě stojí za připomenutí Noc v knihovně a výtvarném ateliéru, kterou řada dobrovolníků ráda strávila nad hrdiny z knih či vznikajícími výtvarnými díly. A také tradiční den proti násilí a kriminalitě. Ten se konal v den přijímacích zkoušek, tedy 15. dubna. Ze soutěžních klání přivezli francouzštináři druhé místo v kraji a gymnastky republikový mistrovský titul, podobně jako tým Mindbreak, který vyhrál republikovou Robosoutěž. Duben symbolicky uzavřeli opět maturanti, kteří v předvečer svých zkoušek neopomenuli řádně pokropit mladší spolužáky při posledním zvonění.

Květen byl, jak jinak, ve znamení maturit. Ústní zkoušky tradičně zabraly poslední dva květnové týdny. A také tradičně se týden předtím třeťáci a septima vydali na sportovní kurz. 11. května poctil gymnázium už pošesté svou návštěvou profesor Martin Hilský, který se ve své přednášce tentokrát věnoval Shakespearovým Sonetům. Z vyhlášení republikových výsledků soutěže Videopohlednice z mého města si gymnazisté přivezli dvě první místa a v krajské soutěži v českém jazyce jsme se dočkali 1. a 3. místa. Potěšily také výsledky soutěže Němčinář roku, kde Josefu Kocíkovi patřilo 4. místo v republice, a astronomické olympiády, kde David Burda vybojoval 2. místo v republice. Do učeben přírodních věd zavítali žáci základních škol, kteří tu v rámci projektu CPTO absolvovali svoji výuku.

Tradičně hektický červen vypustil druháky do všech koutů republiky na tematické exkurze. Náročný program absolvovali fracouzštináři. Ti nejprve hostili čtyřicítku studentů z partnerské školy v Dijonu a mimo jiné si pro hosty připravili setkání s písničkářem Jiřím Dědečkem nebo spisovatelem Jaroslavem Rudišem. Hned nato pak mnozí z nich vyrazili do Porvence poznávat krásy jižní Francie. O kousek dál, do jižní Anglie, se vydali další studenti na další jazykový poznávací zájezd. Na samotném konvi června pak ještě němčináři zamířili do Salzburgu. Nabitý měsíc měl také školní orchestr GymBand. Měl tu čest vystoupit na Festivalu Antonína Dvořáka a na přelomu školního roku a prázdnin zamířil na výměnný pobyt za svým partnerským orchestrem do severoněmeckého Aurichu. 16. června se ve skvělém světle předvedla tehdejší kvarta, která vzala diváky na vážně nevážný historický exkurz do Brna roku 1645. Absolventské představení mělo skvělou atmosféru. V červnu také skončil projet Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem. Přímo na pražském Výstavišti gymnázium spolu s dalšími zúčastněnými školami prezentovalo svoje aktivity. Vysvědčení obdrželi gymnazisté 26. června a dva dny ředitelského volna jim prodloužily prázdniny.