Střípky z gymnázia

Shakespeare with Love

,

Studenti, kteří mají rádi angličtinu, zajímá je tvorba Williama Shakespeara a chtěli by si zkusit, co obnáší zahrát byť ve zjednodušené podobě část některého z jeho děl, mají během listopadu mimořádnou příležitost. Na návštěvu školy se totiž chystá Tracey Irish, projektová manažerka Royal Shakespeare Company. Ta se jinak věnuje právě dramatizacím děl Williama Shakespeara vzdělávání v tomto oboru.

Studenti, kteří budou mít zájem se s ní setkat a zároveň ukázat, jak si coby cizinci umí poradit s odkazem Williama Shakespeara, se sejdou na třech pracovních dílnách, které proběhnou během listopadu vždy některou z dopoledních vyučovacích hodin (na kterou budou uvolněni z výuky). Výstupem těchto workshopů bude krátká dramatizace úryvků z Shakespearových děl. Mgr. Marcela Hašková, která dílny povede, uvítá všechny zájemce bez ohledu na to, zda mají zkušenost s divadlem nebo znají dílo Williama Shakespeara. Důležitá bude tvůrčí atmosféra, ze které vzejde zajímavé a přínosné krátké představení.

Bližší informace o dílnách s názvem Shakespeare with Love se zájemci dozvědí ve čtvrtek 10. listopadu ve 14 hodin v kvintě, ale už nyní se mohou osobně informovat či přihlásit přímo u Mgr. Marcely Haškové v kabinetě cizích jazyků 2 (č. 315) ve 3. patře.