Střípky z gymnázia

Kvartáni dětem

,

Studenti třídy kvarty strávili Den Země pracovně. Pomáhali totiž s organizací oslav Dne Země, akce, která měla žákům příbramských základních škol přiblížit hravou formou přírodu a její ochranu. Kvartáni, rozdělení do skupinek, dostali na starost různá stanoviště, kde se postupně vystřídalo asi 500 dětí. Žáci základních škol si mohli vyzkoušet různé hry, skládali obrázky zvířat, doplňovali slova státní hymny nebo se dozvěděli leccos nového o tom, jak tráví svůj rok čápi. Rozšířili si tak své obzory a zároveň si zasoutěžili. Cele akce, která se konala v úterý 19. 4. v příbramském lesoparku, pomohla studentům kvarty vyzkoušet si na vlastní kůži organizaci tak velké akce, což se jim může v budoucnu velmi hodit.