Střípky z gymnázia

Molekuly v počítači

,

logolink 2

Co nám počítače poví o organických molekulách? Na tuto otázku si žáci 3.A, 3.B a přírodovědných seminářů se zaměřením na chemii odpověděli ve středu 16.října. Přednášel jim Doc. Ing. Jaroslav Kvíčala, CSc., vyučující organické chemie na VŠCHT.

Docent Kvíčala se zabývá organickou chemií fluoru, má několik patentů, absolvoval stáž v USA a přednášel na i Novém Zélandu. Ve svém oboru platí za předního odborníka. Také o sobě tvrdí, že je velký nadšenec pokusů. To je jeden prý z důvodů, proč ho chemie baví.

logolink 2

Přednášející studentům živým způsobem ukázal, jak používat počítač ke konstrukci organických molekul. Seznámil také posluchače s tím, jak se jednotlivé orbitaly zapojují do vazeb, a vytvářel modely orbitalů v jednotlivých sloučeninách. Studenti si mohli dané modely sami vyzkoušet.

Pro část studentů pak následovala praktická dvouhodinovka, kdy si v počítači na výukových programech vše procvičovala.

Tato akce byla součástí projektu Cesta přírodovědnými obory Středočeským krajem, který ve škole od září probíhá.