Střípky z gymnázia

Seznamovací kurz prvních ročníků

,

Ve dnech 9. – 12. 9. 2009 proběhl seznamovací kurz prvních ročníků. Letos jsme se rozhodli pro změnu destinace, a tak kurz proběhl v táboře firmy Kymevo v Hrachově. Kurzu se zúčastnilo 88 studentů tříd 1.A, 1.B, 1.C, třídní učitelé a 6 instruktorů. Cílem kurzu bylo seznámení se s kolektivem třídy a ročníku, s třídním učitelem, seznámení s pravidly studia, povinnostmi studenta, s možnostmi, které škola nabízí, seznámení s různými projekty školy apod.

Studenti prošli během pobytu řadou zajímavých aktivit, v rámci kterých byl realizován vzdělávací obsah témat, která spadají především do vyučovacích předmětů občanská výchova, tělesná výchova (a integrované téma výchova ke zdraví), chemie a další. Studenti se prostřednictvím těchto témat setkali zejména s týmovými a iniciativními hrami v přírodě, výtvarnými činnostmi, první pomocí, drogovou prevencí, základy kreativního myšlení a logikou – logickými hrami.

V rámci třídy žáci v průběhu kurzu pracovali i na společném úkolu – příprava krátkého divadelního představení, jenž vyústil v páteční vystoupení všech tříd. Letos skupiny tříd vystupovaly v muzikálu, tragédii a v loutkovém divadle.

Kurz proběhl bez problémů, nebyly řešeny žádné přestupky vůči školnímu řádu. K hladkému průběhu kurzu přispělo i nádherné počasí. Do Hrachova i zpět jsme se dopravovali na kole.

Mgr. Petr Vocílka