Střípky z gymnázia

Setkání rodičů budoucích studentů s vedením školy už proběhlo

,

Úterý 5. června se neslo na gymnáziu ve znamení schůzek. Po odpolední pedagogické poradě následovala od 16.30 schůzka pro rodiče budoucích žáků primy a hodinu poté pro rodiče budoucích prváků. Obě tyto schůzky proběhly ve školní jídelně.

Jejich cílem bylo seznámit rodiče s chodem gymnázia, se školními akcemi, se zájmovými kroužky a podat informace o studiu. Toho se chopila paní ředitelka Iva Kadeřábková společně se svými zástupci Petrem Hrubým a Josefem Doležalem. Dále seznámili rodiče se školním vzdělávacím programem a prostřednictvím prezentací s výkladem některých vyučujících i s jednotlivými cizími jazyky, které se na škole vyučují. Stejně jako každý rok, dostali rodiče dotazníky, ve kterých museli zvolit hlavní a vedlejší cizí jazyk žáka a rozhodnout se mezi předmětem hudební nebo výtvarné výchovy. Dále obdrželi seznam učebnic potřebných ke studiu prvního ročníku. Další informace už se týkaly adaptačního kurzu, kterého se studenti prvních ročníků zúčastní v období 12. – 15. září.

Ačkoli září je ještě daleko, profesoři už se na nové prváky a primány těší. Další schůzka rodičů studentů se bude konat až v následujícím školním roce koncem září. Do té doby studenti poznají své nové vyučující, spolužáky i budovu školy.