ObrazemStřípky z gymnázia

Senátor na gymnáziu

,

Gymnazisté se zájmem o domácí politiku a právo dostali nedávno skvělou příležitost prohloubit své znalosti v oboru přímo od zdroje. Na školu totiž přijel besedovat senátor Ing. Jiří Burian. Jiří Burian je skutečně dobrou autoritou na tato témata. Má za sebou 28 let ve funkci starosty Sedlčan a v senátu je členem Ústavně-právního a Mandátového a imunitního výboru.  Zastupitel příbramského obvodu studentům přiblížil své začátky v politice. Prozradil třeba i to, že do senátu původně kandidovat nechtěl, když se ale do Valdštejnského paláce dostal, rozhodl se být angažovaný a aplikovat svoje zkušenosti. Posluchačům vysvětlil, jak mu zkušenosti se správou oblasti se špatným přístupem k vodě pomáhají s řízením stálé komise Senátu Voda – sucho, které předsedá. Během besedě došlo i na strukturu Senátu samotného anebo důležitost spolupráce při legislativním procesu. V druhé části besedy se pak studenti ptali na vše, co je zajímalo. Pan Ing. Burian tak odpovídal na otázky týkající se regionálních problémů i vedení OSD.

Beseda proběhla v rámci semináře politologie, jednoho z volitelných předmětů pro 4. ročníky.