Střípky z gymnázia

Comenius se poprvé sešel ve Španělsku

,

Od 3.11. do 9.11. se uskutečnilo v Tore de Sol, nedaleko turistického centra jižního Španělska Malagy, mezinárodní setkání učitelů v projektu Comenius. Jeho smyslem bylo naplánovat nový projekt a připravit vzájemnou výměnu studentů na období let 2011 – 2013.

V tomto projektu se sešli účastníci z Německa, Holandska, Velké Británie, Polska, Itálie, hostitelé ze Španělska a já společně s Mgr. Hanou Štufkovou za naše gymnázium.

Celá skupina učitelů byla oficiálně přijata starostkou Malagy. Audience na radnici proběhla ve velice přátelském ovzduší za pozornosti šesti televizních stanic s tiskovou konferencí v přímém přenosu.

Účastníci setkání z hostitelské země připravili pro ostatní bohatý program, který byl součástí našeho pobytu v Malaze a zahrnoval nejen návštěvy historických památek regionu, ale i návštěvu jejich školy I.E.S. Maria Zambrano, v níž jsme se seznámili s jejím prostředím, vybavením, zaměřením i tradicemi a přesvědčili se o španělské pohostinnosti.

Asi největším zážitkem, alespoň pro mne, byla návštěva Rudého hradu Hambra-Al-Alhambra z dob maurské nadvlády nad Andaluzií.

Pracovní program byl letos velmi náročný, jelikož žádostí o nový projekt je čím dál více a i proces zpracování, předložení a vyhodnocování projektů je administrativně složitý.

Během pracovního programu byla zvažována a diskutována různá témata s cílem najít téma společné a zajímavé pro všechny zúčastněné partnery projektu.

Konečným vyústěním pracovního úsilí bylo rozdělení úkolů mezi zástupce jednotlivých škol s termínem jejich zpracování do studentské výměny v březnu 2010, která se uskuteční na gymnáziu v Aurichu.

Našemu gymnáziu se podařilo navázat zajímavou spolupráci se školou z Tore de Sol, kde se mimo jiné vyučuje též cestovní ruch a catering. To by mohlo být pro nás námětem na spolupráci s touto školou nejen v oblasti projektu Comenius.

Zároveň nám byla nabídnuta zajímavá spolupráce s italskou školou, která velice intenzivně hledá možnosti výměny studentů nejen v tomto projektu, ale i mezi jednotlivými školami, třídami na bilaterální úrovni.

Mgr. Bedřich Roth