Střípky z gymnázia

Rok 2014: Čím žil gympl II.

,

Po výběru toho nejzajímavějšího z besed, sportu, kultury a výměnných pobytů, který jsme vám přinesli v minulém příspěvku, se dnes poohlédneme za dalšími akcemi, které gymnazistům zpestřovaly studium v roce 2014.

Exkurze

Odborných exkurzí bylo i v roce 2014 mnoho – směřovaly jak do Příbrami a okolí, tak také do například Prahy či Plzně a týkaly se nejrůznějších předmětů. Napočítali jsme jich celkem 43 – od těch přírodovědných, kdy se na vědeckých pracovištích vysokých škol pitval šváb či plzák nebo se studenti seznamovali s laboratořemi fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské, přes ty s humanitním zaměřením, které zahrnovaly třeba návštěvu Anežského kláštera, až po exkurze jazykové – pravidelné návštěvy Francouzského institutu nebo anglické prohlídky centra Prahy. Řada studentů si vzpomene na exkurzi v pivovaru, zoologické zahradě či na průlet Prahou pod vedením pana zástupce Doležala. Členové školní televize se také na jaře a na podzim vydali do České televize, studenti společenskovědních seminářů k soudu nebo na Neviditelnou výstavu. Zkrátka možností rozšířit si obzory bylo i v tomto směru dost. Tradičním vrcholem pak byla týdenní biologicko-dějepisná exkurze do severoitalských kopců v okolí Valle di Ledro.

Zahraniční jazykové poznávací zájezdy

Jednodenní i vícedenní jazykové poznávací zájezdy zahrnovaly tradičně německy mluvící země – ještě v čerstvé paměti máme předvánoční zájezdy do Mnichova a Drážďan. Ale nezapomenutelný byl určitě podzimní zájezd do Švýcarska – ať už kvůli přírodě, historii nebo třeba ochutnávkám tamějších produktů či návštěvě parku miniatur. A nesmíme zapomenout ani na dva červnové výjezdy do Berchtesgadenu. To jih Británie, kam se studenti vydali v červnu, lákal samozřejmě přírodou a historií, ale také tradičně Londýnem a přinesl účastníkům plno zážitků z hostitelských rodin.

Zahraniční projekty

Mezi mnoha zahraničními projekty už jsme v minulém článku zmínili výměnné pobyty s anglickou školou v Southamptonu v rámci projektu KES; své ovoce v podobě splnění prvních odznaků přinesl i mezinárodní projekt Cena vévody z Edinburghu, který se ve škole dobře zabydlel. Nezaháleli ani francouzštináři – celá řada jich v červnu navštívila partnerskou školu ve francouzském Dijonu v rámci proijektu Evropské literární dobrodružství. A na tradiční týdenní mezninárodní studentskou konferenci se vypravili členové projektu Comenius – začátek dubna tak strávili v italské Savoně.

Kurzy

Letošní druháci budou určitě ještě dlouho vzpomínat na své loňské lyžařské kurzy, tolik specifické nedostatkem sněhu, který si však přece jen nakonec všichni užili. Maturnti se určitě rádi vrátí do loňského května, kdy si užili pět dní na sportovním kurzu. Kvartáni zavzpomínají na zeměpisně-dějepisný kurz a kvintáni na preventivní pobyt na západě Čech. Prváci se určitě lépe poznali díky zářijovému adaptačnímu kurzu, stejně jako primáni díky škole v přírodě. Tyto akce patří ke stálicím v programu na gymnáziu, a tak se na ně můžou těšit i ti, které teprve čekají. Stejně jako vícedenní pobyty druhých ročníků.

Vybavení školy

I přes stále napjatý rozpočet se i v roce 2014 podmínky pro studium zlepšily. Právě před rokem se například otevírala jedna z tělocvičen s novým povrchem. K novému školnímu roku dostali studenti dárek v podobě nově vybavené učebny pro výuku s podporou PC, a to díky projektu Comenius. A samozřejmě největší investicí, realizovanou v rámci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem, byla celková rekonstukce učeben fyziky a přírodních věd. Pochopitelně v této souvislosti nelze zapomenout na nákup nových pomůcek pro výuku přírodovědných předmětů v hodnotě převyšující jeden milion Kč.

Úspěchy studentů

O sportovních úspěších jsme se zmiňovali už v minulém příspěvku. Ale z hlediska všech předmětů jich bylo mnohem víc – Julie Sýkorová zvítězila v republikovém kole v ruském jazyce a Veronika Skoupá byla třetí, v astronomické olympiádě obsadil Vojtěch Ježek rovněž bronzový stupeň. Anglické a německé videopohlednice z Příbrami získaly republikové druhé, respektive třetí místo. Na krajské úrovni obsadili studenti v anglickém, ruském, německém i francouzském jazyce vždy nejhůře třetí místo, druzí skončili debatéři v projektu Agora a v chemické i fyziální olympiádě a Přírodovědném klokanovi nenašel ve Středočeském kraji konkurenci Jan Gregor.

Studentský život

Co by to bylo za školu, kdyby řadu akcí neiniciovali sami studenti – počínaje fotbalovým turnajem, přes skvělou tradici MusicBreaku, která se pod názvem Zpí(vám) přenesla i do nového školního roku, až po halloweenský den plný masek a kostýmů či tradiční mikulášskou nadílku. Samozřejmě mnozí vzpomínají také na svou (lépe však spolužákovu) nedobrovolnou koupel při posledním zvonění. A protože nápady jsou vítány, určitě se také v roce 2015 dočkáme dalších a nových studentských akcí.

Přestože jsme v těchto dvou přehledech vyjmenovali jen to nejdůležitější, možná nejzajímavější, vypadá to, že akcí a zážitků, které obohatily výuku v uplynulém roce, bylo víc než dost. Každý si určitě vybaví ještě další zážitky, které zde zmíněny nebyly. A pokud i to je málo, studentské aktivitě se meze nekladou. Koneckonců i rok 2015 bude na všemožné akce bohatý – už v pátek 9. ledna nás čeká první maturitní ples, na jaře kulturní akademie, zkrátka, ať si všichni užijeme nejen studium, ale i to všechno kolem něj!