Střípky z gymnázia

Prváci debatovali s policisty

,

V pátek 20. listopadu se někteří studenti prvního ročníku měli možnost seznámit s prací příbramské městské policie. Třeba pro třídu 1.B se beseda s jejími pracovníky konala pod vedením metodičky prevence Marie Hlaváčové a vyučující společenských věd Terezy Trollerové.

První se slova chopila PhDr. Klára Vondrušková, manažerka prevence kriminality, která studenty seznámila s prací příbramských preventistů a se samotným principem prevence kriminality v našem městě. Dále se přednášky zúčastnili dva příslušníci městské policie, a to Anna Tesařová, která všechny seznámila s podstatou činnosti policie, a Petr Novák, který žákům přiblížil práci okrskáře. Dalším zúčastněným byl samotný asistent prevence kriminality pan Benda. Ten přítomným ukázal práci, která ho naplňuje a kterou dělá proto, aby se v Příbrami zamezilo kriminalitě. Jako poslední se slova chopil nadporučík Wolf. Přiblížil studentům projekty Policie ČR a poradil, jak se v případech nouze máme zachovat.

Přednáška byla velmi vydařená a poučná, avšak doufejme, že se žádný z žáků nebude muset s policisty potýkat osobně.