Střípky z gymnázia

Jaderná fyzika kolem nás

,

Na přelomu listopadu a prosince se studenti z pracoviště Balbínova účastnili dvou fyzikálně zaměřených přednášek.

První z nich proběhla v úterý 29.11. a byla určena pro třídy 3.S a 1.C. Přednášel Ing. Jan Rataj, Ph.D., vedoucí Katedry jaderných reaktorů z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v
Praze. Studentům nejdříve představil základní fyzikální pojmy. Následně se začal věnovat hlavnímu tématu, tedy využití jaderných technologií při zkoumání vesmíru. Výklad byl obohacen o obrázky, nechyběly zajímavosti z historie a ani ze současnosti. Během přednášky si někteří zapisovali poznámky nebo pokládali doplňující dotazy. Závěrem jim byly představeny možnosti studia na FJFI a akce, které se tam budou v následujících týdnech konat.

Druhá přednáška se konala ve čtvrtek 1.12., tentokrát pro 5.S a 3.D. Vedl ji Ing. Ondřej Kořistka opět z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské. Téma se týkalo medicíny a neslo název Když záření léčí aneb Současná radioterapie. Studenti měli dokonce možnost vyzkoušet si plánování 3D konformní fotonové teleterapie nádoru prostaty, tedy vypočítat intenzitu, čas a úhel záření vůči rovině pacienta podle uvedených hodnot.

Obě přednášky byly nejen ozvláštněním výuky fyziky, ale také mohou pomoci při výběru

dalšího studia a profesní orientaci.