Střípky z gymnázia

Preventivní program pro kvartu

,

V týdnu od 2. do 6. června odjela třída kvarta, vybraná ředitelkou školy, na poznávací a preventivní pobyt do Chodovské Hutě nedaleko Mariánských Lázní. Organizátorem celého pobytu byl Středočeský kraj. Pedagogický doprovod jim dělaly paní profesorky Bohuslavová a Očenášková. Studenty čekaly každý den kromě středy tříhodinové přednášky na téma prevence proti násilí a kriminalitě. V pondělí navštívili žáky zaměstnanci z příbramské pedagogicko-psychologické poradny. Každý si udělal test osobnosti a ujasnil si své cíle a plány do budoucna. V úterý čekala studenty přednáška na téma činnost Policie ČR, která byla převážně zaměřena na policejní potápěče v povodí Slapy. Žáci si také mohli prohlédnout celou potápěčskou policejní výstroj a výzbroj. Ve středu podnikla celá skupina celodenní pěší výlet do Mariánských Lázní, kde všichni mohli ochutnat léčivé prameny a lázeňské oplatky. Ve čtvrtek za žáky přijeli zástupci z intervenčního centra Kladno na besedu o návykových látkách a domácím násilí. Poslední den, tedy v pátek, zavítal do Chodovské Huti příbramský policista, který si s žáky povídal o prevenci kriminality a bezpečnosti v Příbrami a okolí. Studenti se mohli dozvědět např. kolik má Příbram strážníků, počet kamer v Příbrami, jak vůbec příbramská policie funguje, co má navíc, atd.

Z celého pětidenního pobytu si studenti odnesli mnoho nových a zajímavých informací.