Střípky z gymnázia

2.B se seznámila s Františkem Kupkou

,

Ve středu 27. ledna se studenti druhých ročníků v rámci výuky estetické výchovy vypravili do Prahy. Studenti se zlatem v hrdlech navštívili Národní divadlo, mistři štětců Národní galerii.

Do Prahy jsme (studenti výtvarné výchovy) dorazili kolem deváté hodiny. V galerii jsme byli rozdělení podle tříd, každá třída měla u sebe svého vyučujícího. Po odložení kabátů a batohů se každé třídy ujal průvodce a my jsme se opět sešli až na konci prohlídky.

2.B se seznámila s českým malířem Františkem Kupkou. František Kupka je světově významný malíř, jeden ze zakladatelů moderního abstraktního malířství. Aby se nám nepletly hrušky a jablka (či spíše černá a bílá, když jsme v tom umění), hned na začátku jsme si prostřednictvím hry ujasnili, co to vůbec abstraktní umění je. Sami jsme si také zkusili abstraktní obraz, respektive malý obrázek nakreslit.

Potom začala samotná prohlídka, při které jsme prostřednictvím obrazů prošli celým Kupkovo životem. Na závěr pro nás byla opět připravena hra, kde jsme měli za úkol ve skupinkách pomocí velkého množství fotografií vytvořit krátké video na stejném principu, jako se kdysi dělaly animované filmy. Měli jsme k dispozici kousky látek, nastříhaných barevných papírů apod. Těmi jsme po kouskách pohybovali a každý pohyb jsme vyfotili, aby na následném videu vznikl dojem, že se látky nebo papíry samy pohybují.

Na úplný závěr měli studenti možnost projít si galerii podle svého přání. Zpátky do Příbrami jsme, nyní umělecky obohacení, dorazili krátce po druhé hodině odpoledne.