Střípky z gymnázia

Druháci a sexta vyrazili za uměním

,

S jarem přišly na gymnázium i kulturní zážitky. Na začátku se dubna druháci a sextáni v rámci výuky estetické výchovy vydali do Prahy. Výtvarníci navštívili stálé expozice umění 19. a 20. století v Národní galerii s doprovodem Mgr. Světlany Hlaváčové a Mgr. Božetěcha Burdy. Hudebníci s Mgr. Miloslavou Šmolíkovou a Mgr. Hanou Štufkovou měli možnost zhlédnout představení s názvem Jak se dělá muzikál v Hudebním divadle Karlín.

Uvnitř funkcionalistické budovy Veletržního paláce se výtvarníci mohli pár hodin kochat rozmanitými uměleckými díly, od Kupky až po Picassa. Po celou dobu vyplňovali pracovní listy s otázkami, týkající se výtvarných stylů, děl a jejich představitelů.

První expozice znázorňuje umění první republiky očima tehdejšího člověka. Pomocí představení různých uměleckých spolků seznamuje návštěvníky s významnými kulturními centry. Hlavním uměleckým centrem nejen domácích tvůrců, ale i těch zahraničních je v první řadě Praha. Pak třeba Brno, Zlín, Bratislava, Košice nebo Užhorod. Součástí expozice jsou částečné rekonstrukce významných výstav, které se v těchto centrech v době první republiky konaly – První výstava Surrealistů v ČSR, Poesie 1932 nebo výstavy Tvrdošíjných.

Další expozice byla věnována české výtvarné tvorbě po roce 1930 až po současnost. Studenti si zde mohli prohlédnout díla Františka Muziky, Toyen, Jindřicha Štyrského, Jana Kotíka nebo Václava Bartovského.

Zatímco výtvarníci obdivovali umění na plátnech, hudebníci se v Hudebním divadle v Karlíně dozvídali, jak se rodí muzikál.

Obecenstvo se pomocí videí přeneslo do maskérny a kostymérny, ale především do zákulisí, kde se odehrává to hlavní – samotný vznik muzikálů. Od napsání scénáře a hereckých konkurzů až po pocity herců po představení. Nechyběl ani pohled na běžné zkoušky a jejich průběh. Publikum se nakonec dozvědělo, že přesto že se přípravy muzikálu neobejdou bez chaosu vznikne vždy špičkové a originální představení.

Herci a herečky – Iva Pazderková, Václav Noid Bárta, Martin Písařík, Markéta Procházková, Bára Šampalíková, Dominika Býmová, Ines Ben Ahmed, Denny Ratajský, Ivo Hrbáč a Antonín Procházka.