Střípky z gymnázia

,

Prázdniny jsou již za rohem, a tak si třída sekunda pod vedením paní profesorky Světlany Hlaváčové a paní profesorky Miloslavy Šmolíkové usmyslely, že si přiblíží jejich klidnou a volnou atmosféru. Pondělní ráno tohoto týdne tedy vyrazili na Svatou Horu, kde paní profesorka Šmolíková studenty provedla a přidala mnoho zajímavých informací o tomto poutním místě. V kostele Nanebevzetí Panny […]

Střípky z gymnázia

,

V rámci předmětu společenský styk se pod vedením paní ředitelky vydala v úterý v ranních hodinách třída sekunda na raut do Integrované střední školy HPOS v Příbrami. Zde si od paní Marcely Mrázové studenti vyslechli řadu informací o aranžování slavnostních tabulí, přípravě pokrmů, použití vhodných příborů a dokonce i o přílohách k daným jídlům. Následovali učni ISŠ, kteří studentům […]

Střípky z gymnázia

,

Na Vébrových boudách si v termínu od 6. 3. do 13. 3. užili svůj lyžařský kurz studenti sekundy a 1.A, tedy první ze dvou turnusů letošních lyžařských výcviků. Hned na začátku pobytu se studenti rozdělili do čtyř družstev podle lyžařské dovednosti, přičemž první družstvo vedla Mgr. Světlana Hlaváčová, druhé Mgr. Štěpánka Očenášková, třetí Mgr. Bedřich Roth a čtvrté, začátečnické družstvo měla […]

Střípky z gymnázia

,

V odpoledních hodinách se 17. prosince studenti sekundy zúčastnili společně s paní rofesorkou Oravskou  přednášky o německém jazyce. Cílem této přednášky bylo vysvětlit studentům, proč si jako volitelný jazyk zvolit právě němčinu.O všech důvodech a výhodách jim vyprávěl pan Míla Man ze společnosti Tandem. Vyprávěl studentům o státech, ve kterých se tímto jazykem domluví, ukázal jim, že spoustu německých slov […]

Střípky z gymnázia

,

Čtenářské dílny, které pro nižší gymnázium probíhají každý měsíc pod vedením knihovnice Edity Vaníčkové, mají za úkol inspirovat studenty k tomu, aby více četli a poznávali nové knížky. Tak třeba ve čtvrtek 10. prosince se v knihovně usídlila třída sekunda, kterou paní knihovnice učila o myšlenkových mapách, o tom, jak člověku dokáží usnadnit práci a jak si takovou myšlenkovou […]

Střípky z gymnázia

,

Na Zámečku se konala výstava, na kterou se 2. prosince přišli za doprovodu paní profesorky Světlany Hlaváčové podívat také studenti sekundy. Jednalo se o výstavu všech možných oblečků či šatů z populárních českých pohádek, jako je například Zlatovláska, O hloupém Honzovi nebo Lotrando a Zubejda. U každého kousku oblečení byly popisky, na kterých si návštěvníci mohli přečíst, ze které pohádky šaty pochází, kdo […]