Střípky z gymnázia

Přespávání v lese

,

Ve středu 19. 6. vyrazila třída sekunda v rámci volitelného předmětu člověk a příroda s paní učitelkou Albrechtovou a panem učitelem Charvátem na Studený vrch, kde pod širákem přespali. Ještě před výjezdem si šli zaplavat na Nový rybník.

Nejprve dojeli autobusem do Bukové u Příbrami a odtud šli celou cestu pěšky až na Studený vrch. Zde se utábořili a k večeru si i rozdělali oheň na opékání buřtů. Ráno vyrazili brzy, aby stihli školu a autobusem dojeli na Dobříš, kde jim jel autobus zpět ke gymnáziu.

Všichni si to velice užili a jistě se těší, až si to opět zopakují.