Střípky z gymnázia

Shlédnout – zhlédnout – vzhlédnout

,

Jako každý rok, tak i letos se olympiády v českém jazyce zúčastnilo mnoho žáků, přesněji 15 v kategorii I. (8.-9. ročník ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií)  a 33 v kategorii II. (1.-4. ročník SŠ). Zájemci se sešli 21. listopadu v jídelně školy, kde měli možnost využít první dvě vyučovací hodiny k napsání školního kola olympiády. To se, stejně jako v předchozích ročnících, skládalo ze dvou částí: gramatiky a slohu.

Zadání slohu pro kategorii II. bylo na téma“Vyřčená slova nelze vzít zpět“ jako próza v libovolném stylu (líčení, vyprávění, atd.). Kategorie I. měla stejné zadání, pouze jiné téma: „Stalo se to minulý týden“.

Gramatická část starší kategorie se skládala z práce s textem, určování mluvnických kategorií, určování významu výrazů a větných členů a použití zvukomalebných slov. Kategorie mladších si pohrála s přirovnáními, skloňováním slov a odůvodněním jejich skloňování, užitím správných slov ve větách a určováním větných členů.

A jak to všechno dopadlo? Výsledky se studenti dozví až 19. ledna na nástěnce českého jazyka v prvním patře a poté i na internetu. Dva žáci z  každé kategorie s nejvyšším počtem bodů postoupí do okresního kola, které proběhne 29. ledna.