Střípky z gymnázia

Pololetní čísla

,

Pololetní vysvědčení nabízí přehled statistik různých aspektů působení studentů gymnázia v prvním pololetí. Tradičně jsme vybrali několik z nich, které si teď můžete prohlédnout.

Z hlediska průměrného prospěchu vévodí statistikám třída prima (1,31). Po loňském roce, kdy v pololetí dominovala tehdejší sekunda, je to návrat k tradiční variantě. Mezi třídami vyššího gymnázia je na tom nejlépe sexta (1,81) společně se 3.B, prospěchově nejúspěšnější třídou čtyřletého studia. Na opačném konci pořadí je třída 2.C (2,38), která jako tehdejší 1.C obsadila tuto pozici i před rokem. Celkový průměrný prospěch školy dosáhl čísla 1,91, a koresponduje tak s dlouhodobými čísly.

Celkově předměty s nejhoršími průměry studentů jsou seminář a cvičení z matematiky, matematika a konverzace v ruském jazyce (ani zde se čísla dlouhodobě nemění).

Chvályhodnou docházku má v prvním pololetí třída 1.B (průměr na žáka je 22,5), následována 2.B a primou. Naopak nejméně chodili v prvním pololetí do školy oktaváni (89,8) a dále studenti 3.C a 4.B.

Dlouhodobé statistiky potvrzují trend ke snižování počtu zameškaných hodin.