Střípky z gymnázia

Energetika budoucnosti

,

Jaká bude energetika v následujících letech?  Jakou roli v ní bude hrát jádro? Lze skladovat elektřinu? Proč v dnešní době vůbec energii potřebujeme? Na tyto a další otázky odpověděl žákům 2.S a 4.S Ing. Jan Suk z Fakulty jaderných reaktorů na přednášce, která proběhla v pondělí 20. února.

Součástí bylo například porovnání výhod a nevýhod obnovitelných a fosilních zdrojů, představení jednotlivých druhů elektráren i vysvětlení rozdílu mezi výkonem a výrobou. K názornosti a pochopitelnosti pomohla prezentace plná obrázků a grafů. Přestože se přednáška primárně týkala energetiky budoucnosti, pan Jan Suk v průběhu neopomenul ani minulost. Padla totiž zmínka i o nehodách, ke kterým v souvislosti s elektrárnami došlo.

Přednáška upoutala i žáky, kteří se o fyziku běžně nezajímají. Mnoho z nich také využilo možnost pokládat dotazy a udělat si díky nim na energetiku budoucnosti ucelený obrázek.