Střípky z gymnázia

Nový předmět pro zájemce o psychologii

,

Začátkem letošního školního roku se na gymnáziu otevřel nový volitelný seminář psychologie každodennosti. Tento seminář je určen pro studenty třetích ročníků, kteří se zajímají o psychologii, popřípadě by ji chtěli v budoucnu studovat a věnovat se jí. Studenti, kteří se pro tento předmět rozhodli, mají dvě vyučovací hodiny každou středu pod vedením paní PhDr. Ludmily Brabencové.

Součástí semináře je samozřejmě teorie, ale hlavní motiv tohoto předmětu je spíše praktický.

V říjnu proběhla například beseda s bývalou studentkou gymnázia, která momentálně studuje psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, a tak žákům gymnázia mohla povědět o svém studiu a o využití psychologie v životě.

Na 3. listopad si studenti semináře domluvili návštěvu Bedny – nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, které pracuje s dětmi a mladistvými, které mají nějaké problémy, anebo prostě chtějí strávit čas v bezpečném prostředí se svými vrstevníky. Hned další týden žáci navštívili Lomikámen – organizaci, která se věnuje lidem s duševními poruchami.

Psychologický seminář teď zase bude několik vyučovacích hodin probíhat ve škole, aby se studenti s paní profesorkou Brabencovou mohli pobavit o exkurzích, kterých se v posledních týdnech zúčastnili. V plánu jsou však rozhodně i další akce, například návštěva organizace Magdaléna.

Náhledové ilustrační foto: pexels.com