Střípky z gymnázia

Druháci v K-centru

,

V úterý 16. 12. zakončila třída 2.C primární preventivní program organizace Magdaléna, který byl vytvořen pro druhé ročníky a sextu. Tématy dvou předchozích setkání byly sex a návykové látky a také vztahy a utužování třídního kolektivu.

V poslední, třetí části se studenti vypravili do K-centra v Příbrami, kde se mohli dozvědět a prohlédnout si, jak takové centrum funguje, co nabízí a jaká pravidla se zde musí dodržovat. Také jim byly představeny terénní programy a výbava, jakou musí pracovník v terénu mít.

Projekt s názvem Řekni drogám ne, pro školu zorganizovala metodička prevence Mgr. Marie Hlaváčová.