Střípky z gymnázia

Nové učebny dokončeny!

,

logolink 2

V pátek 5. prosince proběhlo v hudebním sále Gymnázia Příbram slavnostní otevření učeben fyziky a přírodních věd, které byly nově vybaveny z finančních prostředků projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem, který spadá do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. V souvislosti s touto událostí přijeli na gymnázium zástupci zřizovatele školy a členové realizačního týmu příjemce dotace, kterým je Středočeský kraj. Dalšími hosty byli ředitelé partnerských základních škol, zástupci města a dodavatelské firmy.

V úvodu všechny přítomné uvítala ředitelka školy Mgr. Iva Kadeřábková. Poté se slova ujala vedoucí oddělení koncepce a kontroly škol Ing. Mgr. Marcela Mertinová, která ocenila přínos projektu pro všechny zúčastněné školy a jejich žáky. Manažer projektu RNDr. Petr Hrubý v závěru této úvodní části seznámil přítomné s aktivitami projektu a jejich plněním. Realizační tým školy a pozvaní hosté se po této slavnostní úvodní části vydali na prohlídku učeben a celé zahájení pak zakončili společnou debatou doplněnou občerstvení připraveným ISŠ Příbram. Na slavnostní atmosféře se podílel i školní orchestr GymBand, který program v hudebním sále doprovázel.

Učebna přírodních věd (dříve a nyní)
Učebna přírodních věd (dříve a nyní)
Učebna fyziky (dříve a nyní)
Učebna fyziky (dříve a nyní)

Nové vybavení učeben zahrnuje nový nábytek pro žáky, pracoviště učitele včetně demonstračních stolů, elektrické zatemnění, nové tabule s interaktivními sadami, dataprojektory a vizualizéry. Pracovní stoly žáků v učebně fyziky jsou navíc opatřeny elektrickými rozvody a přípojkami na internet. Vše doplňuje nové osvětlení, nová podlahová krytina a úložné prostory. Celkové náklady na vybavení učeben včetně nákladů na pomůcky pro výuku přírodovědných předmětů dosáhly od začátku realizace projektu v roce 2013 částku 2,9 mil. Kč.