Střípky z gymnázia

S fyzikou do vesmíru

,

logolink 2

Výuku fyziky měli obohacenou studenti 3. ročníku a septimy, když v pondělí 27. ledna absolvovali tříhodinovou přednášku dvou odborníků z tohoto vědního oboru, zaměřenou především na vesmír.

Zodpovězenými, ale také dosud nezodpovězenými otázkami o vzniku, vývoji a struktuře vesmíru se v části věnované kosmologii věnoval RNDr. Miroslav Randa, Ph.D., z Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Zabýval se rozpínáním vesmíru, velkorozměrovou strukturou vesmíru a reliktním zářením, tedy elektromagnetickým zářením pocházejícím patrně z období nedlouho po velkém třesku.

Jako velkou experimentální show s použitím úplně obyčejných věcí pojal svou část, nazvanou Astronomická kuchařka, Mgr. Marek Česal. Tornádo, spoka, granulace na Slunci nebo kometa, to vše za pomoci věcí naší každodenní potřeby prakticky demonstroval před stohlavým davem shromážděným v hudebním sále.

Obě přednášky studentům doplnily výuku fyziky a rozšířily ji o zajímavé poznatky. Celá akce se konala v rámci projektu Cestou přírodovědných  technických oborů napříč Středočeským krajem.