Střípky z gymnázia

Kvinta a 1.B v Kovohutích

,

logolink 2

V pondělí 23. června se vypravily třídy kvinty a 1.B v rámci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem do nedalekých Kovohutí na exkurzi. Kvinta absolvovala odpolední exkurzi pod vedení paní profesorky Marie Hlaváčové. Zde si prohloubili znalosti o zpracování kovů, zejména olova. Účastníci měli povinnost obléknout pracovní oblek a helmu pracovníků těchto závodů. Poté mohla exkurze započít. Prohlídka trvala zhruba hodinu a studenti pozorně sledovali výklad pracovníka, i když ne vždy přes hluk strojů bylo slyšet. Nejznámější výrobek jsou ovšem kovohuťské diabolky. O těch se dozvěděli ve školicím středisku, které mapuje historii Kovohutí, zpracování olova a kovů všeobecně od středověku. Jednou z posledních věcí bylo poučení o ekologii a o třídění. Poslední exkurzi si všichni patřičně užili (i kvůli dobrému počasí) a odečetli něco málo z počitadla, které odpočítávalo čas do prázdnin.