Střípky z gymnázia

Noc plná umění a barev

,

Své prázdniny zahájili studenti Gymnázia Příbram ve škole. Naskytla se totiž příležitost strávit noc z 16. na 17. dubna v budově školy v rámci kreslení a malování s panem profesorem Božetěchem Burdou.

Přijít malovat mohli studenti už odpoledne po školní akademii do výtvarného ateliéru. Fantazii se meze nekladou, a tak se to ve třídě jen hemžilo barvami. I výtvarné techniky byly velmi různorodé. Suché křídy, tempery, vodovky, olejové barvy, prstové barvy, tužka anebo jen pastelky. Studenti se nebáli experimentovat. Vznikala tak krásná umělecká díla nejen na papíře, čtvrtce, ale také plátně a sololitových deskách. Někdo vsadil spíše na reálnou malbu krajin, zvířat, portrétů, někdo dal přednost abstrakci. Jako dozor byla studentům ještě paní knihovnice Edita Vaníčková. Tuto příležitost si ale nenechali ujít nejen nadšenci malování, ale i hudebně nadaní studenti, a tak se ve výtvarném ateliéru dokonce i zpívalo. Každý si tak přišel na své.

A když se už studentům po náročném dni klížily oči, umyli si štětce, palety a ruce, vybalili spacáky a každý si našel místo, kde se uložil ke spánku.

Přes noc se malovalo na gymnáziu už potřetí. Oproti poslednímu malování, které se konalo na podzim, byla účast studentů větší. Snad bude i další tato akce minimálně stejně úspěšná jako ta poslední.