Střípky z gymnázia

Napříč severním Německem

,

Na začátku června se necelá padesátka studentů vydala poznávat krásy Severního Německa. 

691 ujetých kilometrů, 8 hodin jízdy a vůně marcipánu. To neznamená nic jiného než středověké hanzovní město Lübeck, také známé jako „město sedmi věží“. Dříve nejvýznamnější město Baltu, rodiště známého prozaika a esejisty Thomase Manna. Gymnazisté si tu prošli historické centrum a mohli nahlédnout i do proslulého muzea marcipánu.

S žaludky plnými marcipánu jejich cesta směřovala do největšího přístavu Evropy – do Hamburku. Zde je čekala plavba lodí přístavem a prohlídka města. K večeru zamířili do Brém, kde se po nabitém dni ubytovali.

Druhý den byl na programu další významný přístav Bremerhaven, který se rozkládá při širokém ústí řeky Wesser do Severního moře. Studenti zde navštívili věhlasné muzeum námořní dopravy Schifffahrtsmuseum s modely i originály lodí od dob Římanů až po současnost. Nejkurióznějšími zážitky byla rozhodně  možnost projít si ponorku z 2. světové války nebo se podívat na přístav z ptačí perspektivy. Nahlédli i do ZOO am Meer, kde se slunili tuleni a lachtani.

Odpoledne se studenti opět vrátili do Brém – historického města, které se stalo členem hanzy už roku 1358. Tady poznali staré centrum kolem náměstí Marktplatz s desetimetrovou sochou Rolanda, patrona města. Nemohlo chybět ani známé sousoší brémských muzikantů.

Čtvrtý den byl ve znamení deště. Účastníci zájezdu se z přístavu Cuxhaven po dvou a půl hodině doplavili na známý ostrov Helgoland. Procházka po téměř nedotčeném ostrově, který dříve náležel Dánsku a Velké Británii, byla po horkých velkoměstech příjemnou změnou. Dominantou ostrova je čtyřicetimetrový skalní útvar z červeného pískovce zvaný Lange Anna, na kterém je možné pozorovat hejna racků a terejů.

Odpoledne všichni dopluli zpět na pevninu k bývalému majáku Kugelbake, stojícím na místě, kde se řeka Labe vlévá do Severního moře.

Poslední, páteční den se nesl v klidném duchu městečka Quedlinburg, které se pyšní mnoha hrázděnými domy, díky kterým je zapsáno na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Výraznou stavbou je především mohutná románská bazilika sv. Serváce, jejíž poloha umožňuje úchvatný výhled na historické město.

Na závěr zájezdu se gymnazisté přemístili do nedalekého městečka Thale, kde se řeka Bode zařezává do žulového masivu až do hloubky 200 metrů. Lanovkou se vyvezli na výšinu Hexentanzplatz s krásnými výhledy do údolí, kde se podle pověstí konaly čarodějnické reje. Zde na ně čekala procházka s výhledem na výšinu Roßtrappe a na město Thale a pro zájemce třeba i jízda na bobové dráze.

Foto: Sára Sovičková