Střípky z gymnázia

Sporťák prověřil síly

,

Pracovní týden od 11. do 15. května strávily třetí ročníky a septima na sportovním kurzu v Horním Poříčí u Strakonic. Cestu do sportovního areálu Univerzity Karlovy absolvovala většina autobusem, ale přibližně třicítka studentů překonala 65kilometrovou vzdálenost na kole. Zbytek týdne patřil sportu. Studenti se rozdělili do skupin po 12 – 14 žácích a každý den absolvovali dvě – dopoledne a odpolední – aktivity: výuku tenisu, plavbu na kánoích, práci s GPS navigací, střelbu ze vzduchovky, softball, míčové hry, lanové překážky… Ve svém osobním volnu se poté mohli studenti věnovat libovolné sportovní činnosti a tak byla zejména hřiště na tenis a volejbal obsazená téměř nepřetržitě.

Počasí všem přálo a slunce se za mraky schovalo jen na jedno dopoledne. Z pedagogického doprovodu studenty doprovázeli profesoři a profesorky Lucie Albrechtová, Lenka Blažková, Božetěch Burda, Světlana Hlaváčová, Pavla Karasová, Daniel Kříž, Lenka Pavelková, Bedřich Roth, Miloslava Šmolíková, Alena Vrátná, Zdeněk Vondrák a Petr Vocílka.

Během kurzu nedošlo k žádnému závažnému poranění a pedagogové ho v závěru hodnotili jako podařený.