Střípky z gymnázia

Na gymnázium opět zavítal ekonom Sedláček

,

Dopoledne 6. dubna navštívil Gymnázium Příbram přední český ekonom Tomáš Sedláček. Letos na tuto školu zavítal již podruhé, opět za stejným účelem. Tím byla beseda se studenty gymnázia a obchodní akademie Příbram.

Ekonom se žáky diskutoval nad otázkou dnešní dobou z pohledu času. Vysvětlil proč, ačkoli se stále zlepšují technologie, lidé nestíhají, honí se a zapomínají na svůj volný čas. Tomáš Sedláček nezapřel svou oblibu ve filozofii, když jako začátek tohoto problému označil moment, kdy Adam a Eva v ráji probudili svou touhu. Od této chvíle nejsou a nebudou naše touhy a sny nikdy naplněny. Další otázky, nad kterými se ekonom se studenty zamýšlel, byla rostoucí nezaměstnanost a s ní související ekonomická krize. Nechybělo ani několik názorných grafů, které patří ke každému ekonomovi, Tomášem Sedláčkem nevyjímaje. Během zhruba dvouhodinové přednášky ekonom studentům také nastínil, co je progresivní a regresivní daň a jaké daňové změny jsme za poslední v naší republice zaznamenali. V závěru besedy se ještě pozastavil nad finančním krachem v Řecku a eventuálními možnostmi jeho řešení.

V odpoledních hodinách se pak v hudebním sále gymnázia konala další přednáška Tomáše Sedláčka, pořádaná tentokrát Okresní hospodářskou komorou pro místní podnikatele.