Střípky z gymnázia

Kupte si Shakespeara

,

V úterý 16. dubna si přihlášení studenti budou moci nejen vyslechnout přednášku prof. Martina Hilského na téma Slasti a strasti překladu, ale také nechat podepsat některou z Shakespearových knih v Hilského překladu. Knihovna Gymnázia Příbram jim totiž nabízí možnost zakoupit si vybrané knihy přímo ve škole. Po skončení besedy bude vzácný host knihy ve svém překladu podepisovat.

Studenti si budou moci zakoupit níže uvedené publikace od čtvrtka 11. dubna u knihovnice Edity Vaníčkové: