Střípky z gymnázia

Měl by student s dobrým prospěchem chodit do školy?

,

Měl by student s dobrým prospěchem chodit do školy?  Tak zněla teze, která byla středem zájmu na dalším setkání projektu Debatování napříč osnovami. To se na našem Gymnáziu Příbram uskutečnilo dne 13. května.

Několik studentů z jednotlivých tříd se sešlo v hudebním sále, kde se setkali s pořadateli projektu. Tam společně zhlédli několik krátkých videí, která je uvedla do daného projektu a vysvětlila několik potřebných pojmů. Pak se studenti rozdělili do jednotlivých skupin po patnácti. Každá skupina obsadila jinou učebnu, kde měla čas se připravovat na následující debatu.

Poté se nově vytvořené pětičlenné skupiny přesunuly do tříd jiných, kde už na ně čekali noví soupeři, a tak diskuse mohla začít. Proti sobě vždy stály týmy dva. Nejdříve začal tým afirmativní, který předložil své argumenty.  Po něm nastoupil tým negativní, který mu musel svými protiargumenty oponovat. Když se vystřídali členové celého týmu, nezávislý „porotce“ určil vítěze.

Zdá se to být jednoduché, ale každá debata má svá pevná pravidla, která se musí dodržovat. Omezený čas a správné pořadí nejsou tak těžké, jako udržet si chladnou hlavu a správný tok myšlenek.