Střípky z gymnázia

Výlet do přírody

,

V pondělí 10. června se žáci třídy primy a kvarty vypravili na přírodovědeckou exkurzi. Pod vedením paní profesorek Bímové, Vrátné a Štufkové nejdříve vystoupali na prohlídku zříceniny hradu Vrškamýku u města Kamýku nad Vltavou, kde měli možnost zhlédnout v rámci biologie různé ekosystémy.

Následoval přesun ke Kamýcké přehradě, kde byla možnost pozorovat zvětšený průtok vody po nedávných povodních.

Exkurzi zakončili primáni a kvartáni v Hrachově, kde se nachází záchranná stanice pro handicapovaná zvířata.

Svůj poslední výlet v tomto školním roce si i přes nepříznivé počasí studenti užili a nabrali tak sílu do posledních školních dnů, které mají před sebou.