Střípky z gymnázia

Fyzika naživo

,

Už patnáctým rokem se na podzim pořádá největší vědecký festival v ČR pod názvem Týden vědy a techniky AV ČR. Během něj se po nejrůznějších místech ČR uskuteční rozsáhlé množství dnů otevřených dveří, přednášek a workshopů na nejrůznější témata od přírodních věd přes matematiku až po jazyky. A právě na jeden ze Dnů otevřených dveří se v pátek 6. listopadu vydala skupina semináře z fyziky pod vedením Karla Heřmana. Konkrétně navštívili Fyzikální ústav Akademie věd ČR, kde pro ně byly připraveny nejrůznější exkurze a přednášky. Studenti příbramského gymnázia si mohli poslechnout výklad o fungování elektronového mikroskopu a zároveň si ho naživo prohlédnout. Zvětšení, jakého je možné touto technikou dosáhnout, velkou část z nich překvapilo. Mimo jiné se dále zúčastnili exkurze na téma Materiály s tvarovou pamětí, několik takových se jim dostalo do ruky, zatímco jim byla odborníkem vysvětlována fyzikální podstata těchto vlastností. Vyslechnout si mohli i přednášku o experimentech na urychlovači LHC v CERNu.

Nejvíce studenty ale zaujala hned úvodní ranní exkurze o supravodivých materiálech. Dozvěděli se o možnostech využití těchto materiálů v praxi a nakonec zhlédli pokus dokazující diamagnetické vlastnosti těchto materiálů po zchlazení tekutým dusíkem.