Střípky z gymnázia

Klokan na gymnáziu

,

V úterý 14. října se na příbramském gymnáziu uskutečnilo školní kolo Přírodovědného klokana. Za kategorii kadet soutěžily tercie a kvarta a v kategorii junior se angažovali studenti prvních a druhých ročníků a k nim příslušné třídy osmiletého gymnázia. Otázky byly různorodé. Zasahovaly nejen do biologie a chemie, ale také do zeměpisu a fyziky. Klokana se zúčastnilo jako obvykle okolo šedesáti studentů. Největší zastoupení měla třída tercie.

V kategorii kadet skončili Karel Walenka, Vít Gardoň a Markéta Pflegerová shodně s 88 body na prvním až třetím místě. Na prvním místě v kategorii junior skončil Jan Gregor s 98 body, na druhém se umístil Jan Jeníček s 92 body a třetí místo obsadil Michal Šolc s 80 body.