Střípky z gymnázia

Dveře na gymnáziu byly otevřené

,

Den otevřených dveří. Tato očekávaná událost se na gymnáziu uskutečnila 7. prosince. Na akci se podíleli nejen studenti, ale také pedagogický sbor. Pro návštěvníky si připravili tradičně rozmanitý program.

V jedné tělocvičně jste mohli vidět sestavu step aerobiku dívek z prvních ročníků a v té vedlejší  pak sestavu chlapců, tentokrát ale v basketbale. Ve školní knihovně seznámila knihovnice návštěvníky s jejím fungováním a mohli si tu vyluštit i některé hlavolamy. Poté je redaktoři ve školní televizi seznámili s prací GymTV a ukázali něco z 3D techniky. Někteří návštěvníci si také vyzkoušeli živé klíčování. Kvartáni si pro budoucí studenty připravili informace o projektu Voda živá, který se týkal Příbramského potoka. Ve vedlejší učebně biologie se mohli zájemci podívat na pitvu ryby a nebo zkusit pracovat s mikroskopem. V pracovně chemie a fyziky se návštěvníci mohli podívat na rozmanité pokusy. Sekunda si v angličtině připravila pohádku o Červené karkulce. V angličtině si také návštěvníci poslechli od starších studentů písničky a hádanky, které se snažili vyřešit. V učebně zeměpisu si zase vyzkoušeli kvíz, kterým si ověřili své schopnosti. Skupina žáků v projektu Erasmus+ je seznámila s loňskými akcemi a s tím, co je čeká letos. V učebně francouzštiny jim studenti připravili palačinky a seznámili s možnostmi, které studium tohoto jazyka přináší. V ruštině si mohli mimo jiné poslechnout ruské písničky. A v němčině jim zase nynější studenti prozradili, proč si vybrali zrovna tento jazyk. Další studenti jim pověděli něco o druhé světové válce a zavedli do tajů předmětu základy společenských věd a o kus dál jim studenti popsaly, jak probíhal jejich výměnný pobyt v Southamptonu nebo jaké to bylo na jazykovém zájezdu ve Skotsku. S roboty si pohráli za asistence studentů kvinty a prvních ročníků. V hudebním sále si mohli poslechnout školní orchestr GymBand s doprovodem zpěvu některých studentů či studentek a zazpívala si tu i 3.A. V posledním patře pak nahlédli do výuky výtvarné výchovy, kde žáci pracovali s keramikou.

Jako vždy celým dnem provázela návštěvníky třída septima, která jim odpověděla na všechny otázky a pověděla vše důležité o škole.

Schůzkou s rodiči, která se konala v 17 hodin v hudebním sále, můžeme první den otevřených dveří považovat za uzavřený. Děkujeme všem, kteří přišli nebo se na něm podíleli. A návštěvníky zveme také na druhý den otevřených dveří, který škola pořádá v sobotu 21. ledna dopoledne.