Střípky z gymnázia

Tercie navštívila Písek

,

Ve čtvrtek 27. června si studenti tercie přivstali a sešli se už ve čtvrt na osm na nádraží, aby vlakem odjeli  na třídní výlet do Písku podívat se na historickou vodní elektrárnu a zhlédnout výstavu PLAY v moderně upravených prostorách Sladovny zaměřenou na lidské smysly. Jako pedagogický doprovod se s nimi vypravily paní profesorky Bohuslavová a  Reissmüllerová. Jako první navštívili studenti již zmiňovanou městskou vodní elektrárnu. Nejdříve si vyslechli něco o historii a současnosti této elektrárny. Pak už záleželo na každém, jak si elektrárnu sám prohlédne. Na zdech elektrárny přivrácených k řece Otavě jsou dosud patrné stopy, které tam zanechala povodeň z roku 2002. Po rozchodu na oběd zamířily kroky studentů tercie do Sladovny, kde všechny jejich smysly zaujala výstava PLAY. Zde si žáci mohli vyzkoušet různé hry a také si něco vyrobit a to si pak odvézt domů. Největší úspěch měl ale zmrzlinový stánek u vchodu do areálu informačního centra a Sladovny. Předposlední den školy sice žáci tercie v lavicích chyběli, ale zato jsou plni nových informací o krásném historickém městě Písek.