Střípky z gymnázia

,

6. května vyrazili studenti 3.A a 3.B na exkurzi do Prahy na historické památky pod vedením pedagogů Josefa Doležala, Božetěcha Burdy a Daniela Kříže. Vyráželo se v 8 hodin a návrat byl kolem 4. hodiny odpoledne. Studenti si mohli prohlédnout krásy Prahy a dozvědět se nové informace. Žáci byli rozděleni do dvou skupin po třídách. […]

Střípky z gymnázia

,

V úterý 10. prosince se konala pátou a šestou vyučovací hodinu odborná přednáška pro studenty třetích ročníků navštěvující seminář Obecné biologie a Lékařské chemie. Šlo o další akci v rámci projektu Cestou přírodovědných a technikých oborů napříč Středočeským krajem. Tato přednáška měla název Symbióza v evoluci a studentům měla přiblížit tyto dva termíny a jak úzce jsou […]

Střípky z gymnázia

,

5. listopadu se konala exkurze do hlavního města Prahy. Tohoto výletu, který proběhl v rámci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem, se účastnili studenti třetích ročníku chodící na seminář Obecné biologie a vybraní studenti čtvrtých ročníků. Exkurze se odehrávala v budově Přírodovědné fakulty UK. Exkurze se skládala ze tří částí: samostatná prohlídka muzea, popis […]