Střípky z gymnázia

Symbióza v evoluci

,

logolink 2

V úterý 10. prosince se konala pátou a šestou vyučovací hodinu odborná přednáška pro studenty třetích ročníků navštěvující seminář Obecné biologie a Lékařské chemie. Šlo o další akci v rámci projektu Cestou přírodovědných a technikých oborů napříč Středočeským krajem. Tato přednáška měla název Symbióza v evoluci a studentům měla přiblížit tyto dva termíny a jak úzce jsou propojené. Celou přednášku vedl Mgr. Josef Lhotský, který vystudoval teoretickou a evoluční biologii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Nyní pokračuje v rámci téhož oboru v doktorském studiu na stejné univerzitě.