Střípky z gymnázia

Přírodovědné kroužky naplno

,

logolink 2

Přírodovědné kroužky, realizované rpo žáky gymnázia i základních škol v rámci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem, rozjely během října svoji činnost na plný výkon. Jak oba biologické kroužky, tak i ty chemické a rovněž tak i fyzikální. V jejich vedení se většinou střídají jednotliví vyučující každého z předmětů a žákům nabízejí nejrůznější aktivity.

Například úterní fyzika přinesla dva týdny po sobě „létající“ experimenty: nejprve na zahradě za školou to byly rakety z plastových lahví „poháněné“ stlačeným vzduchem a týden poté papírové rakety, které si žáci vyrobili a také silou svého dechu startovali. Vedoucí kroužku Mgr. Karel Heřman rozhodně slavil úspěch. V rámci biologického kroužku se pod vedením Mgr. Aleny Vrátné zkoumaly příčné řezy listy a jehlicemi a zajímavé pokusy na pátek do chemické laboratoře přinesla i Mgr. Dana Štefanová.